Rockheim Hall of Fame skal hedre personer som har hatt stor betydning for norsk populærmusikks utvikling og utbredelse. Artister/grupper med ekstraordinære karrierer og andre som har hatt en særlig innflytelse på populærmusikkens historie i Norge kan innlemmes i Hall of Fame.

Se en oversikt over alle de nominerte her

Innlemmede 2017

Innlemmede 2016

Innlemmede 2015

Innlemmede 2014

Innlemmede 2013

Innlemmede 2012

Innlemmede 2011