Innlemmet 2014

Knutsen og Ludvigsen

Ellevilt tospann med base i Trondheim som besto av Øystein Dolmen og Gustav Lorentzen.

Les mer på Rockipedia >